Žádost uplatnění práv subjektu údajů

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ


Identifikace Subjektu údajů


Jméno a příjmení: _________________________________________________

Datum narození: _________________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________

 

Předmět žádosti – Jaké právo chci využít

Právo na přístup

Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále (ne)žádám

o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo na následující adresu: ____________________.

 

Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________

Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________

 

Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.


Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)


Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme

o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše

osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo

nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

 

Důvod žádosti
Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku,

uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

__________________________________________________________________________________

Vaši žádost zašlete poštou na adresu Limex ČR, s.r.o. Drašarova 155, 266 01 Beroun, Česká republika
nebo naskenovanou na email info@limex.cz.
V _________________ dne______________________

 

   ____________________________

   Podpis

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz