Reklamační řád

Reklamační řád e-shopu / nákup při využití prostředku komunikace na dálku  /                     

 

  1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14 DNÍ

V případě, že jste spotřebitel, můžete dle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ( nikoli pracovních ) ode dne, kdy převezmete zakoupené zboží. Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem zboží na některé z našich kamenných prodejen.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Odstoupíte-li od smlouvy, zašlete nebo předáte prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které jste od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Zboží můžete vrátit na naší prodejně, ve které jste jej vyzvedl. Právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Reklamační oddělení LIMEX ČR, s.r.o.
Pivovarská 12, Králův Dvůr - Popovice, 267 01
Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů poté, co vrácené zboží obdrží naše reklamační oddělení, nebo prokážete, že zboží jste nám odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, ze kterého je zřejmé, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

  1. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ

LIMEX ČR, s.r.o. odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

U věcí prodávaných za nižší cenu (netýká se akčních výrobků ani množstevních slev), neodpovídá společnost LIMEX ČR, s r.o. za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Kupující uplatňuje reklamaci tak, že se prokáže prodejním dokladem, případně záručním listem, byl-li na zboží vystaven a předáním zboží. Není-li předání zboží možné např. z důvodu jeho trvalého spojení s budovou nebo jiným povrchem, sdělí kupující spol. LIMEX ČR, s r.o., kde se zboží trvale nachází a kde je možné provést jeho prohlídku.

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží dodané prodávajícím pečlivě prohlédnout a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese

Reklamační oddělení LIMEX ČR, s.r.o.
Pivovarská 12, Králův Dvůr - Popovice, 267 01
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Reklamaci můžete uplatnit dvěma možnými způsoby:

Reklamaci můžete osobně předat na prodejně KOBERCE TREND, kde jste zboží převzal(a) v případě osobního odběru zboží. Doporučujeme uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního listu.
V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme, zašlete zboží na níže uvedenou adresu v zájmu rychlého průběhu reklamačního řízení:
Reklamační oddělení LIMEX ČR, s.r.o.
Pivovarská 12, Králův Dvůr - Popovice, 267 01
Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit formulář reklamačního listu ke stažení níže.

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
Peníze vám pošleme na bankovní účet nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně, kde jste zboží převzal(a).

Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

Reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, mechanickým poškozením apod.), zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).
Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.

V případě, že reklamace nebude uznána, je kupující povinen jím reklamované zboží vyzvednout, a to ve lhůtě nejdéle do 30dnů, ode dne, kdy bude o výsledku reklamace vyrozuměn. Pokud tak kupující neučiní, je společnost LIMEX ČR, s r.o. oprávněna účtovat poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý započatý den. To samé platí v případě povinnosti vyzvednout opravené zboží. Opravené zboží bude vydáno pouze po předložení originálu reklamačního formuláře.

Nepřevezme-li kupující věc v době do 6 měsíců ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace, je společnost LIMEX ČR, s r.o. oprávněna na základě podpisu reklamačního protokolu a v něm uděleného souhlasu kupujícího uvedené zboží / výrobek prodat.

Tento reklamační řád se nevztahuje na koupi zboží v prodejnách,  je platný od 1.3.2023 a je k dispozici v sídle prodávajícího, na provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.kobercetrend.cz.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz