KLUB Trend Family

Podmínky klubu Trend Family

Jak se můžeme stát členem TREND FAMILY klubu?

Je to velmi jednoduché. Stačí jen v kterékoliv prodejně KOBERCE TREND o ni požádat a vyplnit přihlášku. Tím se stáváte členem TREND FAMILY klubu a získáte BONUS kartu, která Vám umožní využívat slevu ve výši 10% na nákup zboží ve všech prodejnách sítě KOBERCE TREND v České republice a na Slovensku.

Další slevy jsou přiznány členovi TREND FAMILY klubu při nákupu v prodejnách KOBERCE TREND provozované společností Limex ČR, s.r.o. po dosažení hranice kupní ceny zboží (hodnota jednotlivých nákupů člena TREND FAMILY klubu se sčítá, slevu je možné uplatnit až na další nákup po překročení níže uvedených částek):

nakoupeno za cenu
bez DPH

sleva

nad 10.000,-

11%

nad 20.000,-

12%

nad 30.000,-

13%

nad 40.000,-

14%

nad 50.000,-

15%

Nároky na slevu se aktualizují následující pracovní den po překročení uvedené hranice.  Tyto další slevy není možné uplatnit na prodejnách franšízových partnerů společnosti LIMEX ČR, s r.o., ani se pro účely vzniku nároku na slevu nezapočítávají nákupy u takových franšízových partnerů. (Provozovatel jednotlivých prodejen uveden v detailu prodejny.)  

Sleva se nevztahuje na akční a jinak zlevněné zboží, mimo speciálních akcí určených pro členy klubu TREND FAMILY. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasí člen klubu TREND FAMILY s těmito podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Členství v klubu a užívání karty je bezplatné.

Jaká je platnost karty?

Karta nabývá platnosti a člen může jejím prostřednictvím čerpat výhody členství klubu okamžikem jeho převzetí od společnosti Limex ČR, s.r.o. Karta je vystavena na člena klubu. Karta je přenosná a zůstává majetkem společnosti Limex ČR.

Co mám dělat v případě změny bydliště nebo změny jména?

V případě změny adresy bydliště nebo jména oceníme, když nám tuto skutečnost co nejdříve oznámíte prostřednictvím pošty nebo internetu. Takto se vyhneme zbytečným nedorozuměním.

Co mám dělat v případě ztráty nebo odcizení bonusové karty?

Pokud majitel kartu ztratí nebo je mu odcizená, vyplní žádost o vystavení nové karty v kterékoliv prodejně KOBERCE TREND. Nová karta bude zaslána poštou na adresu držitele karty v nejkratším možném termínu.

Co mám dělat, když už nemám zájem být členem klubu TREND FAMILY?

Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit vrácením karty vydavateli, a to osobně v kterékoliv prodejně KOBERCE TREND nebo formou doporučeného dopisu na adresu: Limex ČR, s.r.o., Drašarova 155/11, 266 01 Beroun.

Členství v klubu končí automaticky ke dni, kdy byla karta vrácená nebo doručená poštou na výše uvedenou adresu.

Nebudou moje osobní údaje zneužity nebo použity na jiné účely?

Společnost Limex ČR, s.r.o. si uvědomuje citlivost získaných informací, proto se zavazuje zacházet s poskytnutými osobními údaji čestně, s dobrým úmyslem a v souladu s platnou právní úpravou.

Ochrana osobních údajů

Společnost Limex ČR, s.r.o., se sídlem Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze , oddíl C , vložka 96723 prohlašuje, že s osobními údaji členů TREND FAMILY klubu bude po celou dobu trvaní jejich členství nakládat ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Každý člen TREND FAMILY klubu dává svým podpisem souhlas se zařazením všech poskytnutých osobních údajů na přihlášce (jméno, příjmení, adresu, email, telefon a rok narození) a také údajů získaných používáním klubových karet TREND FAMILY klubu do databáze, která je vedena společností Limex ČR, s.r.o. a jejich využitím na marketingové účely. Poskytnutí údajů každým členem TREND FAMILY klubu je dobrovolné. Každý člen TREND FAMILY dává svým podpisem také souhlas společnosti Limex ČR, s.r.o. posílat poštou (případně i emailem nebo sms, podle vlastního výběru člena klubu) informace o své nabídce zboží, prodejních akcích a soutěžích, o kterých jsme přesvědčeni, že svým obsahem zaujme členy TREND FAMILY klubu. Tento souhlas je platný v období trvaní členství v TREND FAMILY klubu a je možné ho kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním souhlasu na využití osobních údajů nebo ukončením činnosti TREND FAMILY klubu společnost Limex ČR, s.r.o. zaručuje, že osobní údaje zákazníků budou řádně likvidovány v souladu s platnými předpisy. Za projevení dobré vůle budeme považovat, když každý člen TREND FAMILY klubu při změně svých osobních údajů (korespondenční adresy, jména, apod.) takovou změnu nahlásí buď poštou na naši adresu, která je uvedená v úvodu tohoto textu, nebo emailem na info@limex.cz.

Změna obchodních podmínek

Společnost Limex ČR, s.r.o. je oprávněná změnit podmínky klubu TREND FAMILY jednostranně, přičemž změny budou členům klubu oznámeny prostřednictvím stránek www.kobercetrend.cz. Změna podmínek členství v klubu je účinná dnem, který je jako datum účinnosti uvedený v nových podmínkách členství.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz