zpět na seznam

Výtvarná soutěž pro děti

Letní výtvarná soutěž pro děti

Od 15.6. do 15.9.2018 probíhá dětská soutěž na téma Můj koberec. Motivujte své nejmladší, ať jsou kreativní a namalují svůj vysněný koberec. Ve hře je kusový koberec vlastního výběru a již při zapojení do soutěže se můžete těšit na 20% slevu na Váš nákup!

Do soutěže se zapojíte tak, že výkres přinesete na kamennou prodejnu Koberce Trend. Na konci soutěže bude na každé prodejně vybrán jeden výherní obrázek, a zákonný zástupce autora získá poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup kusového koberce. Celá pravidla najdete zde.

DĚTI DĚTEM

Po ukončení soutěže se budou obrázky dále dražit mezi zaměstnanci Koberce Trend a peníze poputují ve formě hraček do dětského oddělení Fakultní nemocnice v Praze Motole. Budeme velmi rádi, pokud se do soutěže zapojíte a touto cestou nám pomůžete udělat dobrý skutek.

PRAVIDLA SOUTĚŽE  „ Můj koberec“

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže „Můj koberec“ (dále jen „soutěž“) je společnost LIMEX ČR, s.r.o.  se sídlem Vídeňská 744/2, Praha 4,  IČ : 253 32 309, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 55619  (dále jen „pořadatel“).

 

2. MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na všech prodejnách KOBERCE TREND, jejichž provozovatelem je pořadatel soutěže : spol. LIMEX ČR, s r.o. v České republice a na Slovensku.

 

3. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 15.6. 2018 do 15. 9. 2018 včetně (dále jen „doba platnosti soutěže“).

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba věku 3 až 15 let, která namaluje obrázek formátu A4 na téma soutěže „Můj koberec“ a odevzdá jej na kterékoli prodejně KOBERCE TREND v doprovodu osoby starší 18 let.

Každá v soutěži odevzdaná výtvarná práce bude označena pořadovým číslem skládajícím se ze čtyřmístného kódu prodejny a z běžného čísla 1,2,3 …100 a bude k ní připojen vyplněný soutěžní formulář, který obsahuje tyto náležitosti:

1/ pořadové číslo výtvarné práce

2/ jméno a příjmení autora a jeho doprovodné osoby

3/ věk autora

4/ adresa autora a jeho doprovodné osoby starší 18 let + č. tel. + mailová adresa

5/ podpis doprovodné osoby starší 18 let

6/ aktuální datum – považuje se za den přihlášení do soutěže

7/ zaškrtne políčko, že souhlasí s pravidly soutěže

Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou. V případě, že soutěžící odevzdá více soutěžních výtvarných prací, bude do losování zařazen jen na základě jeho první soutěžní práce.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, které úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže.

 

5. BONUS ZA ÚČAST V SOUTĚŽI

Při odevzdání výtvarné práce do soutěže a vyplnění soutěžního formuláře vzniká osobě doprovázející autora v den přihlášení do soutěže nárok uplatnit slevu na nákup zboží v prodejně KOBERCE TRTEND ve výši 20% z ceny zboží. Sleva neplatí na zboží zařazené do časově omezených slevových akcí, jakož ani na jinak zlevněné zboží. Slevy není možné kombinovat a ani je sčítat.

 

6. CENY

Do soutěže bylo vloženo 54 (padesát čtyři) cen, a to tak, že na každou prodejnu KOBERCE TREND provozovatele LIMEX ČR, s.r.o. a Rocher Consulting SR, s.r.o. připadá jedna cena. Ceny do soutěže věnuje pořadatel.

Ceny: 54 krát poukaz, každý v hodnotě 499,- Kč / 19,- EUR na pořízení kusového koberce dle vlastního výběru v prodejnách KOBERCETREND provozovatele LIMEX ČR, s.r.o. nebo Rocher Consulting SR, s.r.o. Poukaz bude platný v prodejně KOBERCE TREND, kde se účastník do soutěže zaregistroval do 31.12.2018. Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Výherce bude kontaktován na email uvedený v registračním formuláři do 2.10.2018.

 

7. VÝHERCE

Výherci budou pořadatelem vylosováni do 1.10. 2018 na každé prodejně KOBERCE TREND a výherci budou po skončení soutěže uveřejněni (ve formě: pořadové č. výtvarné práce a místo prodejny KOBERCE TRTEND, kde byla výtvarná práce odevzdána ) na www.kobercetrend.cz , a to dne 1. 10. 2018.

Pořadatel bude výherce informovat o výhře na jeho uvedené e-mailovou adrese.

Do hodnocení budou zahrnuty všechny výtvarné práce převzaté pořadatelem, které obdržely své pořadové číslo ze všech prodejen pořadatele.

 

8. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech.

 

9. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jsou pořadatelem stanoveny.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady jednostranně změnit pravidla této soutěže, či soutěž zrušit nebo v průběhu doby její platnosti předčasně ukončit. Změna pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení soutěže bude oznámeno na internetové adrese na www.kobercetrend.cz.

Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel neodpovídá za případné vady výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek

soutěže jednotlivými soutěžícími a výhru nepředat v případě, že zjistí,  nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některé ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla dané soutěžící k získání výhry. V takovém případě se výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně se zavazuje tato pravidla dodržovat;

b) dává výslovný souhlas s tím, aby poskytnuté údaje byly zpracovány a užity za účelem

prověření jeho platné účasti v soutěži a dále k obchodním a marketingovým účelům

pořadatele, např. k vytvoření databáze, nabízení výrobků a služeb, zasílání informací

o marketingových akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách pořadatele, jakož

i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.

480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a na dobu neurčitou. Soutěžící má

právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a dále má

práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej

týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je

účinné okamžikem doručení pořadateli.

c) dává výslovný souhlas s bezplatným uveřejněním své výtvarné práce v médiích,

propagačních a reklamních materiálech pořadatele a s pořízením a bezplatným zveřejněním zvukových a obrazových záznamů soutěžícího ve výše uvedených materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení může jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu před převzetím výhry má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a  Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, k ochraně právem chráněných zájmů soutěžícího v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže.

 

11. DOSTUPNOST PRAVIDEL SOUTĚŽE

Úplná pravidla soutěže budou po celou dobu její platnosti k dispozici na adrese  www.kobercetrend.cz a k nahlédnutí také v místech konání soutěže, tj. na prodejnách KOBERCETREND.

15.6.2018

lidi úvod

Seznamte se s námi

Firma Koberce Trend je mezinárodně působící obchodní řetězec, založen roku 1996 a k dnešnímu dni provozuje 63 maloobchodních prodejen. Koberce Trend je největší obchodní řetězec v ČR v sortimentu koberce metráž, kusové koberce, PVC a běhouny, laminátové podlahy, zdravotní matrace, garnýže, podlahové lišty a doplňky.

Provozovatel webu Limex ČR, s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Podmínky a poučení o zpracování osobních údajů.